34_20240219_131819.jpg

Spolupráce s Domovem pro seniory

Před Vánocemi navázal basketbalový klub BK Sojky Pelhřimov spolupráci s Domovem pro seniory v Pelhřimově. Co stojí za tímto rozhodnutím nám vysvětlila Míša Zelenková a Ivo Rizák - trenéři klubu BK Sojky.

Jaká je hlavní myšlenka spolupráce basketbalového klubu a domova pro seniory?

Klub už dlouho přemýšlel o tom, že by navázal spolupráci s některým ze sociálních zařízení a podpořil jejich provoz i aktivity prostřednictvím peněz vybraných v rámci našich sportovních akcí. Postupem času jsme si ale uvědomili, že velmi důležitá je především mezigenerační spolupráce, která přináší dětem i starým lidem vzájemné výhody a pochopení.

Mladé sportovce (děti) vede k rozvoji sociálních dovedností, empatii, emocionálnímu rozvoji a získávání cenných zkušeností. Seniorům spolupráce s dětmi umožní sdílení životních zkušeností a moudrosti s mladší generací, posiluje mentální a emocionální pohodu a přináší pocit užitečnosti.

Z tohoto důvodu jsme se domluvili s paní ředitelkou DPS Pelhřimov Mgr. Bc. Petrou Bruknerovou, DiS. na dlouhodobé spolupráci a velmi se na ni těšíme.

Jak konkrétně bude tato spolupráce probíhat?

Na jedné straně se bude jednat o finanční podporu DPS Pelhřimov, kdy výtěžek z prodeje náramků a klíčenek s logem klubu darujeme seniorům na volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity apod.

Na straně druhé pak budeme pořádat pravidelná setkání, kdy budou naše děti docházet za seniory, trávit s nimi volný čas, některé zapojí do sportovních aktivit apod. Naopak senioři budou moci za podpory svých rodin navštěvovat zápasy a sdílet s dětmi sportovní zážitky.

V čem vidíte přínos této aktivity pro BK Sojky?

Díky vzájemné spolupráci bude docházet k vzájemné výměně znalostí, kdy děti získají moudrost a zkušenosti ze života seniorů a senioři mohou získat nové perspektivy a energii od mladší generace. Spolupráce zároveň povede k posílení sociálních vazeb, pocitu sounáležitosti a vzájemného pochopení, které je v životě každého z nás velmi důležité.

V současné chvíli můžete i vy podpořit Domov pro seniory v Pelhřimově a to koupí sojčího náramku za 50 Kč nebo sojčí šňůrky na klíče za 100 Kč. Celá částka bude věnována na volnočasové aktivity klientů Domova pro seniory.