47_20240514_161701.jpg

Pozvánka na členskou schůzi BK Pelhřimov

Zveme vás na členskou schůzi BK Pelhřimov, sportovní spolek.

Termín konání: 6.června 2024 18:00
Místo konání:  klubovna sportovní haly v Pelhřimově, Nádražní 1536

Program členské schůze:

1) Zahájení a volba mandátové, volební a návrhové komise

2) Zpráva výboru o činnosti spolku

3) Zpráva výboru o hospodaření spolku

4) Volby členů výboru (5 členů + 2 náhradníci) a delegátů členů spolku (9 členů)

5) Usnesení a závěr

Vysvětlivky:
a) člena spolku mladšího 15 let zastupuje zákonný zástupce
b) neplnoletý člen starší 15-ti let může jednat sám, nebo být zastoupen zákonným
zástupcem
c) nemůže-li z jakéhokoli důvodu se člen zúčastnit jednání členské schůze, může
zmocnit plnou mocí jiného člena spolku (mimo členů výboru spolku) k zastupování na
členské schůzi.

BK Pelhřimov, sportovní spolek

Hodějovická 448, 393 01 Pelhřimov

IČ: 63893631