Historie klubu

Historie vzniku basketbalu v Pelhřimově

Podle údajů od mála žijících veteránů (Vlach, Háva, Šrajer, Špilarová) se začal tento druh sportu objevovat v Pelhřimově kolem roku 1949 – 1950. V tomto období se totiž instalovaly postupně první konstrukce v nejmenší tělocvičně gymnázia v Pelhřimově. Tomuto sportu se věnovali tamější studenti ve velmi malém počtu. Jmenovitě studenti: Král, Vlach, Slavík, Hájek, Vondráček, Fučík, Dedera, Roubíček, Jirásek, Míka, Švestka, Špilar, Němec, Šrajer, Vavřín. Způsob a tehdejší pravidla se pomalu vstřebávaly při vzájemných trénincích, kdy se odehrávaly náročné, tvrdé zápasy mezi tzv. „Masňáky a Prameňáky“. Protože na okrese Pelhřimov žádné jiné družstvo nebylo, byla odehrána jen přátelská utkání s Jihlavou a v rámci tzv. „sportovních her“ gymnázia.

Zhruba za jeden rok pak byly realizovány konstrukce i ve větší tělocvičně v Masarykových školách a za několik let i ve škole „dívčí“. Ve školní výchově při hodinách tělesné výchovy se začaly procvičovat základy košíkové. V Masarykově v největší tělocvičně gymnazisté začali trénovat a hrát tehdy přebor „Jihlavska“. Asi v roce 1952 – 1953 tito průkopníci ukončili studium a rozešli se mimo Pelhřimov a košíková jako sport v Pelhřimově přestala existovat.

Teprve zhruba v roce 1954 se objevilo družstvo žen pod vedením Vládi Pazdery. Toto družstvo v krátké době úspěšně hrálo v tělocvičně Masarykových škol přebor Jihlavského kraje, odkud postoupilo do vyšší soutěže. Za toto družstvo hrály: Pazderová (Vlková), Špilarová (Bočková), Holasová (Drahorádová), Šípková (Škáchová). Toto družstvo existovalo zhruba do roku 1957 a zbylo jen několik jedinců.

Asi v roce 1958 se sešli na popud pana Vlacha zájemci o tento sport. Připojili se pan Šrajer, Háva a založili oddíl košíkové pod hlavičkou Spartak Pelhřimov. Úzký kolektiv se díky přílivům nových mladých zájemců brzy rozšířil. Užší výbor pod vedením pana Šrajera doplnili pan Vlach, Háva, Hájek, Morávek. Začala se tvořit širší základna, sestavilo se družstvo mužů, ve složení: Vlach Jiří, Háva Karel (trenér), Šrajer Jindřich, Hájek Lubomír, Slavík Bohumil, Fučík František, Dedera Miloslav, Vondráček František, Roubíček Jan, Morávek Jan. Brzy přibyli další jako Holas Vilém, Horák Ota, Havel Václav, Křikava Karel, Plášil Václav, Neurichter Karel a hrál se přebor Jihlavského kraje. Bylo zbudováno svépomocí otevřené hřiště o maximálních rozměrech na stadionu na Pražské ulici. Do oddílu se zapojily i bývalé ženy Špilarová, Pazderová, Šípková, Holasová a z počátku trénovaly s muži. Bylo sehráno několik velkých úspěšných trunajů. Se změnou krajů jsme přešli pod Jihočeský kraj.

Podmínky pro nás byly velmi náročné, protože náklady na činnost spočívaly pouze na členech oddílu, kteří si hradili sami i lajnování tělocvičny. Díky učitelům p. Vlachovi a p. Slavíkovi jsme měli zapůjčené míče. Spartak Pelhřimov nám hradil pouze dopravu, náklady na rozhodčí a tělocvičnu. Bylo údobí, že jsme chodili trénovat od 22:30 do 24:00, dvakrát týdně. Zde nám vyšel vstříc tehdejší školník pan Bidlas Rudolf.

Z družstva odcházejí starší muži, přicházejí však další mladí zájemci jako: Šimek, Šlak, Juříček, Beran starší a mladší, Holý, Pilský, Fák, Doležal, Vokoun, Hrabálek, Vrátný, Buček, Němec, Nehasil, Vodňanský, Morava, Kampe, Hrůza, Kamaryt, Kavřík, … Vytvořilo se i družstvo žen, ve složení: Špilarová (Bočková), Holasová (Drahorádová), Šípková (Škáchová), Pilská, Blaheňová, Urbánková, Holá, … - trenér dr. Křikava.

Velký rozvoj oddílu nastal po dokončení nové sportovní haly v roce ???. Oddíl přes stálé finanční problémy (dresy, míče, doprava, rozhodčí) zakládá mládežnické oddíly a tak vznikala družstva dorostenců, dorostenek, žáků, žákyň, minižáků, minižákyň a přípravek. Nutně se muselo rozšířit vedení oddílu, trenéři, rozhodčí. Pan Šimek Jiří, bývalý hráč a funkcionář, založil košíkovou v Humpolci.

Zpracoval 22. března 2015 Háva Karel

50. léta

První zmínky o košíkové v Pelhřimově sahají do období druhé světové války, když před uzavřením zdejšího gymnázia pronikl tento sport z Prahy i mezi studenty. První poválečná léta přinesla oživení, která vyvrcholilo v prvenství družstva žen na celostátním turnaji pořádaném v rámci Sletových her. Samostatný klub byl založen v šedesátých letech, přesný datum není znám, ale fungovat začal pod hlavičkou TJ Spartak Pelhřimov. První ovoce sklízely dorostenky, které hrály v letech 1966-69 ligovou soutěž, v letech 1970-71 hrály stejnou soutěž i dorostenci.
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt

60. léta

První zmínky o košíkové v Pelhřimově sahají do období druhé světové války, když před uzavřením zdejšího gymnázia pronikl tento sport z Prahy i mezi studenty. První poválečná léta přinesla oživení, která vyvrcholilo v prvenství družstva žen na celostátním turnaji pořádaném v rámci Sletových her. Samostatný klub byl založen v šedesátých letech, přesný datum není znám, ale fungovat začal pod hlavičkou TJ Spartak Pelhřimov. První ovoce sklízely dorostenky, které hrály v letech 1966-69 ligovou soutěž, v letech 1970-71 hrály stejnou soutěž i dorostenci.
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt

70. léta

První zmínky o košíkové v Pelhřimově sahají do období druhé světové války, když před uzavřením zdejšího gymnázia pronikl tento sport z Prahy i mezi studenty. První poválečná léta přinesla oživení, která vyvrcholilo v prvenství družstva žen na celostátním turnaji pořádaném v rámci Sletových her. Samostatný klub byl založen v šedesátých letech, přesný datum není znám, ale fungovat začal pod hlavičkou TJ Spartak Pelhřimov. První ovoce sklízely dorostenky, které hrály v letech 1966-69 ligovou soutěž, v letech 1970-71 hrály stejnou soutěž i dorostenci.
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt

80. léta

První zmínky o košíkové v Pelhřimově sahají do období druhé světové války, když před uzavřením zdejšího gymnázia pronikl tento sport z Prahy i mezi studenty. První poválečná léta přinesla oživení, která vyvrcholilo v prvenství družstva žen na celostátním turnaji pořádaném v rámci Sletových her. Samostatný klub byl založen v šedesátých letech, přesný datum není znám, ale fungovat začal pod hlavičkou TJ Spartak Pelhřimov. První ovoce sklízely dorostenky, které hrály v letech 1966-69 ligovou soutěž, v letech 1970-71 hrály stejnou soutěž i dorostenci.
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Jméno Přijmení Kontakt
Copyright © 2015 - Programování MEMORY computers s.r.o., grafický design LDEkonom.cz